Sale!

แนวข้อสอบ นิติกร กรมการจัดหางาน【ส.ค. 2563】

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿605.00

💢 สำหรับสอบพนักงาน 💢

รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบนิติกร กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย อัพเดต 2563 [พนักงานกองทุน]

✅ ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศสอบ
✅ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว
✅ สรุปสาระสำคัญ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
✅ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
✅ PDF ส่งภายใน 5 นาที ไม่ต้องรอนาน
✅ หนังสือจัดส่งฟรีผ่าน Flash Express มีเก็บเงินปลายทาง
✅ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

——————————-

⭕️ ไฟล์ PDF 395฿ (รอรับภายใน 5 นาที) รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ
⭕️ หนังสือ โอนเงิน 585฿ (ได้รับภายใน 2 – 3 วัน)
⭕️ หนังสือ เก็บเงินปลายทาง 605฿ (ได้รับภายใน 2 – 3 วัน)

——————————-

สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่
LINE ID 
@booksdd (มี @ ด้วยครับ)
โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นิติกร กรมการจัดหางาน 2563

แนวข้อสอบ นิติกร กรมการจัดหางาน อัพเดต ก.ค. 63 [[Sheet Store]]
แนวข้อสอบ นิติกร กรมการจัดหางาน อัพเดต ก.ค. 63 [[Sheet Store]]
แนวข้อสอบ นิติกร กรมการจัดหางาน 2563 คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นพนักงาน กรมการจัดหางาน ครบถ้วนในเล่มเดียว ประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง คู่มือเตรียมสอบจัดทำตามประกาศ กรมการจัดหางาน ชุดแนวข้อสอบมีรูปแบบให้เลือกแบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นิติกร กรมการจัดหางาน (พนักงานกองทุน) พร้อมเฉลย 2563

💢 ปรับปรุงเนื้อหา ส.ค. 63 (สำหรับสอบพนักงานกองทุน ) 💢

ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยพนักงานกองทุน พ..2563

แนวข้อสอบข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยพนักงานกองทุน พ..2563 [แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]

สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ..2560

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ..2560 [แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2561

แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2561 [แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.. 2558

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.. 2558 [แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]

ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2561

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2561 [แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]

ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายงินของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.. 2560

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายให้แก่คนต่างตัวที่ส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.. 2561

แนวข้อสอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายให้แก่คนต่างตัวที่ส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.. 2561 [แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]

ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์4. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563

 

📌 คู่มือเตรียมสอบ กรมการจัดหางาน【พนักงานกองทุน 2563】

📧🚚 รูปแบบและราคาคู่มือเตรียมสอบ

🔥 PDF 395฿
🔥 
เล่มหนังสือ 585฿
🔥 
เก็บเงินปลายทาง605฿ (แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับ)

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อhttp://bit.ly/2M7l6xo (Line)
👉 สั่งซื้อhttps://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
👉 สั่งซื้อhttp://bit.ly/2FmtdQM (shopee)
====================
📌 ชำระเงินปลายทาง
📌 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
📌 ชำระเงินผ่านตู้ ATM/โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
✅✅โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)
**แบบเก็บเงินปลายทาง (แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับ)**

 

รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน

รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน
รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน

 ✅✅ รีวิวจากลูกค้าทั้งหมด

 

รูปแบบการสั่งซื้อ (** เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ **) 

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (รอรับภายใน 5 นาที) รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ 
02. แบบเล่มหนังสือ [โอนเงิน] ราคา 585 บาท 
03. แบบเล่มหนังสือ [เก็บเงินปลายทาง] ราคา 605 บาท 
** แบบหนังสือจัดส่งโดย Flash Express ฟรีค่าจัดส่ง เช็คเลขที่ติดตามพัสดุได้ที่ https://tutorbooks.net/track/ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ Line ID : @booksdd

หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://lin.ee/hdY4Mhs ได้เลยครับ📌

🏪 🛒  ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง 🛒🏪

 ชื่อบัญชี นายทินกร  ผิวนวล

ธนาคารกสิกรไทย – ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 053-1-98101-4

————————-

ธนาคารกรุงไทย – ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 774-0-20324-6

————————-

ธนาคารไทยพาณิชย์ – ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 429-029474-8

————————-

ธนาคารออมสิน – ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 052840442900

————————-

บัญชีพร้อมเพย์
เลขที่บัญชี : 0634462294

————————-

ทรูมันนี่ วอลเล็ท
เลขที่บัญชี : 0898212264

————————-

แจ้งการชำระเงินที่ Line ID : @booksdd (มี @ ข้างหน้า)

 

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ

 


ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, แบบไฟล์ PDF

แนวข้อสอบ นิติกร กรมการจัดหางาน【ส.ค. 2563】 จาก 1 รีวิว

  1. webmaster

    แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 2563

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.